สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา


สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2563
 • 20 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ / ปริญญาโท
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
   • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน กพ. ระดับปริญญาโท
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ / ปริญญาตรี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
   • ผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงาน กพ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์