กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา
   • บุคคลภายนอก : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
   • พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ : ปวช. ในสาขาวิชาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์