กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จ.ชายแดนภาคใต้ 2 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 27 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  • บรรจุในพื้นที่ : จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพืชสวน พืชศาสตร์ ปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
   • มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ของสำนักงานกพ. ระดับปริญญาโท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์