สำนักงานสาธารณสุขพิจิตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขพิจิตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงาน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานเกษตรขั้นพื้นฐาน ( โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ( โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง,บึงนาราง,โพทะเล )
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 • พนักงานบริการ ( โรงพยาบาลบึงนาราง )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 7,590 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 • นักวิชาการสาธารณสุข ( โรงพยาบาลโพทะเล )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,960 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในตำแหน่ง ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์