กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 2 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ( จังหวัดชายแดนภาคใต้ ) 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 27 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ( จังหวัดชายแดนภาคใต้ )
  • จำนวน : 2 อัตรา
   • บรรจุในพื้นที่ : จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สงขลา
  • อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ หรือทางพืชศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์