ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานบัญชี 1 อัตรา


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่ง พนักงานบัญชี ระดับ4-7 1อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 11 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบัญชี ระดับ 4-7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
   • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
   • มีอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือเป็นผู้สอบบัญชีอากร
   • มีผลคะแนน TOEIC, TOEFL, IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบบุคลิกภาพ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์