กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา


กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 28 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ผลตอบแทน : 13,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
 • เจ้าพนักงานการพาณิชย์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ผลตอบแทน : 13,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์