สำนักงานสาธารณสุขร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 19 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นายช่างโยธา
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ค่าตอบแทน – 13,010/13,800 บาท ขึ้นกับวุฒิที่สมัคร
  • วุฒิการศึกษา – ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง โยธา การก่อสร้างรืออย่างอื่นที่เหมาะสม
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ – กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปทุมรัตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์