คณะสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 12 มิถุนายน 2563

อาจารย์ ประจำโครงการหลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี

 • จำนวน : 2 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิ ปริญญาตรี – โท – เอก สาขาการจัดการออกแบบ ,การจัดการเทคโนโลยี ,การจัดการธุรกิจ ,การจัดการนวัตกรรม
  • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL ,IELTS ,TU-GET ,CU-TEP

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบการสอน
 • ทดสอบทางจิตวิทยา

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี ในวันและเวลาทำการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์