เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 57 อัตรา


เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 12 ตำแหน่ง 57 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยการ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือการจัดการการคลัง
 • ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน
   • ปวช. : 11,400 บาท
   • ปวท. : 12,840 บาท
   • ปวส. : 13,285 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาพณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ หรือการจัดการทั่วไป
 • ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน
   • ปวช. : 11,400 บาท
   • ปวท. : 12,840 บาท
   • ปวส. : 13,285 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล หรือช่างยนต์
 • ผู้ช่วยครู
  • จำนวน : 6 อัตรา
   • ภาษาไทย : 1 อัตรา
   • ปฐมวัย : 2 อัตรา
   • คหกรรม : 1 อัตรา
   • ภาษาญี่ปุ่น : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี : 15,000 บาท
   • ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี : 15,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 บาท
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 บาท
 • คนงานประจำรถขยะ
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,000 บาท
 • คนงานประจำรถขยะ
  • จำนวน : 20 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,000 บาท
 • คนงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,000 บาท
 • คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,000 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 31 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์