สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 15 ตำแหน่ง 28 อัตรา


สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง 15 ตำแหน่ง 28 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเล็ก
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ครูสอนเด็กด้อยโอกาส
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์
 • ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในทุกสาขาวิชา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 – 13,285 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์หรือการขาย
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 – 13,285 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 – 13,285 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในทุกสาขาวิชา
 • ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 – 13,285 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างสำรวจ โยธา ก่อสร้าง หรือโยธา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,400 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • พนักงานดับเพลิง
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • คนงานประจำรถขยะ
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • คนงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • นักการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์