สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 15 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 15 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
    • จำนวน : 15 อัตรา
    • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 17 – 22 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์