กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 49 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทันตกรรม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
กรมหม่อนไหม กรมหม่อนไหม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์หม่อนไหมอุดรธานี 1 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขสุพรรณบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวง 10 ตำแหน่ง สังกัด สถาบันประสาทวิทยา 19 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 54 อัตรา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงาน กศน. นครราชสีมา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 19 อัตรา