สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการนครศรีธรรมราช รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 109 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทันตกรรม รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันทันตกรรม รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
กรมวิชาการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
กระทรวงยุติธรรม สํานักงานกองทุนยุติธรรม รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 41 อัตรา
กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 5 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมทรปราการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 45 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา